Kunder

Ordkraft har kunder som bruker oss som ekstern kommunikasjonsavdeling over mange år, mens andre trenger enkelttimer med rådgivning eller støtte i prosesser eller prosjekter. Vi er alltid åpne om hvem vi jobber for.

 • Stiftelsen Miljøfyrtårn

  Siden 2012 har Ordkraft hatt rammeavtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn på kommunikasjonstjenester, og vi fungerer i dag som en ekstern kommunikasjonsavdeling for stiftelsen. Det leveres både strategisk og operativ hjelp til kommunikasjon i alle kanaler, ledere i stiftelsen har fri tilgang til kommunikasjonsstøtte og Ordkraft sin fleksible kapasitet sikrer kontinuitet og kvalitet i alt fra mediekontakt, tekstutforming og sosiale medier, til markedskampanjer, politisk påvirkning og merkebygging.

 • Agdereierne i Agder Energi

  Ordkraft har siden 2006 vært engasjert av de 30 kommunene på Agder for å forvalte kommunenes eierskap i Agder Energi. Vår jobb er å samordne eierskapet og fungere som et sekretariat. Vi bistår med faglig veiledning, koordinering av konsulenter, kommunikasjon og medierådgiving. Kommunikasjonstjenestene vi leverer er blant annet møteplasser for eierne og arbeidsutvalget, pressemeldinger og informasjonsskriv. Vi produserer også innhold til digitale medier, som nettside og nyhetsbrev, veiledere til folkevalgte, eierskapsmeldinger og referater. Når kommunene samles til eiermøter formidles foredrag og prosesser åpent gjennom video.

 • Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

  Ordkraft er engasjert som kommunikasjonsrådgivere med ansvar for daglig ledelse av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Stiftelsen ble etablert i 2012 og er største eier av egenkapitalbevis i Norges femte største norskeide sparebank. Stiftelsen forvalter ca. 800 millioner kroner. Som stiftelsens administrative ressurs og kommunikasjonsrådgiver har Ordkraft ansvar for etablering og gjennomføring av strategier både for eierstyring, finansforvaltning og gaveordning. Dette skjer i samspill med stiftelsens styre og generalforsamling. Stiftelsen er avhengig av gode relasjoner og tillit både til banken den eier, innskytere, politiske miljøer, media og ikke minst finansmarkedet for å lykkes i sine oppdrag og være en god eier.

 • Statens vegvesen / UiA

  Ordkraft har siden 2008 vært engasjert av Statens vegvesen for å undervise deres ansatte på kurs i mediekunnskap ved Universitetet i Agder. Mediekunnskap innebærer blant annet undervisning i kommunikasjon, omdømmebygging, vegvesenets egen kommunikasjonsstrategi og generell mediehåndtering. I tillegg gjennomfører vi praktisk medietrening med kamera under øvelser og reelle utekontroller, og underviser i førstelinje kundekontakt.

 • Glencore Nikkelverk

  Ordkraft har jobbet for nikkelverket siden mars 2015, og særlig med fokus på virksomhetens forhold til egne naboer og omgivelser. Vi har gjennomført og analysert tre kjennskaps- og omdømmeundersøkelser; én blant innbyggerne i Kristiansand, én blant de som er bosatt i nærområdet til Glencore, og én blant beslutningstakere i kommunen. Med det som utgangspunkt leverte vi våren 2016 prosjektledelse og alt innhold til et magasin som ble distribuert til innbyggerne i nabolaget. Vi har også levert kurs i mediehåndtering.

 • WME

  Ordkraft er engasjert av WME som kommunikasjonsrådgiver for å styrke selskapets posisjon i det internasjonale markedet. WME leverer avanserte løsninger for brannsikring, brannslukking og sikkerhet til skip, borerigger og industrianlegg. Vi har blant annet vært ansvarlige for strategisk forarbeid og etablering av ny grafisk profil, nye hjemmesider og utvikling av profileringsmateriell til bruk på messer i inn og utland. I arbeidet for WME samarbeider vi med designbyrået me&du og internettselskapet Netlab.

 • A3 Ressurs Vennesla AS
 • Aktiv Helse Bedriftshelsetjenes
 • Anshor Consulting
 • Arena AS
 • Askim Kommune
 • AU, Eierkommunene i Agder Energi
 • Beckmann
 • Bedriftsforbundet
 • Bemanningsbyraaet AS
 • Business Region Bergen
 • Buskerud Fylkeskommune
 • Bykle Kommune
 • Eltek
 • Emergence school of Leadership
 • EMSConsult
 • Forskerforbundet
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Fylkesmannen I Vest-Agder
 • Glencore Nikkelverk AS
 • Greater Stavanger
 • Grønt fokus
 • Grønt Senter
 • Halmstads Kommun
 • Haugaland Vekst
 • Hovedorganisasjonen VIRKE
 • HSH entreprenør
 • IMDI
 • InErgeo AS
 • Innovasjon Norge
 • Innoventi
 • IOGT Norge
 • Iveland kommune
 • J.B. Ugland Eiendom
 • Kaspar Strømme
 • Kilden teater og konserthus
 • Knutepunkt Sørlandet
 • Kreftforeningen
 • Kristiansand kommune
 • Kristiansand Kunsthall
 • KS
 • KS Agder
 • KS Arnar Hansson
 • Lillesand Kommune
 • Lindesnesregionen, turistkontor
 • MacGregor Norway AS
 • Majas Salong AS
 • Markedskraft
 • Marnardal Kommune
 • Mjåvann Arbeidstreningssenter
 • NAFKAM
 • National Oilwell Varco
 • NHO Oslo og Akershus
 • Norges Bilbransjeforbund
 • NorgesEnergi
 • Næringsforeningen i Kristiansand
 • Orkdal Kommune
 • Oxford Reserch AS
 • Returkraft AS
 • Rhetorica
 • Romsdal Regionråd
 • Setesdal Arrangement
 • Setesdal regionråd
 • Songdalen kommune
 • Sparebanken Sør
 • Sparebankstiftelsen Sør
 • Steinkjer Næringsselskap
 • Stiftelsen Arkivet
 • Stiftelsen Miljøfyrtårnet
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • SØRF
 • Sørlandets Europakontor
 • Sørlandets sykehus HF
 • Thon Hotels, Hovedkontor
 • Trondheimsregionen
 • Ungt Entreprenørskap Norge
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Varodd AS
 • Vennesla Kommunne
 • Vest-Agder fylkeskommune
 • Voksenopplæringen i Arendal
 • WME AS
1 Kontakt oss
Hei!

Legg igjen kontaktinfoen din, så kontakter vi deg så snart som mulig.