Ordkraft er integrert bruk av kommunikasjon med fokus i forhold til både mottager, avsender og kanalvalg, som kan sies å ha en konkret effekt og dermed virker.

Ordkraft er også Sørlandets ledende byrå innen samfunnskommunikasjon.

Vi hjelper deg å bli sett, hørt og forstått.

Hos oss får du ny kunnskap, gode råd og hjelp til praktisk kommunikasjon.

Tjenester

Vi hjelper deg med å utvikle og forsvare ditt omdømme.

 • Kommunikasjon

  Vår jobb som kommunikasjonsrådgivere er å hjelpe deg til å nå frem med ditt budskap og din historie. Det gjør vi gjennom kurs, rådgivning og ved å levere en rekke operative kommunikasjonstjenester.

  Dette er noe av det vi kan hjelpe deg og din virksomhet med:

  • Kommunikasjonsstrategi
  • Strategisk fortelling
  • Budskapsutvikling
  • Mediehåndtering
  • Krisekommunikasjon
  • Kommunikasjon og ledelse
  • Omdømmebygging
  • Tekst til alle kanaler
  • Tale- og presentasjonsteknikk
  • Møte- og debattledelse
  • Sosiale medier og digitale kanaler
 • Analyse

  For Ordkraft er kunnskap alltid utgangspunktet for de rådene vi gir og de beslutningene vi tar. Derfor er undersøkelser og analyse viktige verktøy for oss. Kunnskapsinnhenting skjer på ulike måter, og metodisk både kvalitativt og kvantitativt. Noen ganger samler vi inn data selv, mens andre ganger bruker vi vår samarbeidspartner Respons Analyse.

  Vår kompetanse og viktigste jobb er å hjelpe deg med å stille de spørsmålene som gir deg den informasjonen du trenger for å jobbe med å forbedre egen strategi og kommunikasjon. Vi gjennomfører blant annet omdømmeundersøkelser, analyser av ekstern og intern kommunikasjon, og interessent- og målgruppeanalyser for en rekke virksomheter i offentlig og privat sektor.

 • Ledelse

  Ordkraft hjelper ledere med kommunikasjon, men også virksomheter med ledelse. God ledelse og kommunikasjon henger tett sammen. Stiftelser, sekretariater og prosjektorganisasjoner kan ha stor nytte av å sette ut lederoppgaver til et eksternt miljø.

  I dag er vi for eksempel engasjert for å ivareta daglig ledelsen av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør; vi har siden 2007 ledet sekretariatet for de kommunale eierne i Agder Energi; og har i en to-årsperiode vært kommunikasjonsansvarlig for Stiftelsen Miljøfyrtårn.

  Vår styrke er kombinasjonen av mange års erfaring med kommunikasjon og ledelse i ulike sektorer, sunn forretningsdrift og tilrettelegging for målrettet arbeid i ledergrupper og styrekollegier.

 • Omdømmeundersøkelser

  Ordkraft har siden 2005 gjennomført i overkant av 80 omdømmeundersøkelser og -analyser for en rekke organisasjoner, bedrifter, kommuner og regioner. Blant annet står vi bak det landsdekkende og anerkjente Omdømmebarometeret, som siden 2006 har målt regionenes posisjoner (www.omdommebarometeret.no).

  De siste årene har vi blant annet gjennomført undersøkelser for Universitetet i Bergen, Kristiansund kommune, Forskerforbundet og Steinkjer Næringsselskap.

Kurs

Vi deler kunnskapen vår så du kan kommunisere med gjennomslagskraft. Våre kurs er en blanding av teori og praktiske øvelser, og vi tilpasser alltid kursene til deltakerne.

 • Mediehåndtering

  Ikke alle må snakke med journalister, men på alle arbeidsplasser er det noen som har den oppgaven. Vi holder kurs for deg som vil bli tryggere på hva du skal gjøre og si i møtet med journalisten.

 • Krisekommunikasjon

  Det er mulig å forberede seg på det som ikke skal skje. Sentralt i krisehåndteringen står riktig informasjon og god kommunikasjon. Vi holder kurs for deg som vil ha verktøyene på plass når den lille eller store krisen kommer.

 • Slik påvirker du politikken

  Politiske prosesser er komplekse, og antall aktører og arenaer mange. Det gjør det krevende å påvirke politikken. Vi holder kurs for deg som vil forstå prosessene og få effektive verktøy for når, hvor og hvordan du best kan påvirke.

 • Sosiale medier

  Det finnes en stor mengde digitale kanaler og sosiale medier. Du skal ikke være overalt – alltid – men bruke tid og ressurser på det som gir resultater. Vi holder kurs for deg som vil velge de rette plattformene og den rette kommunikasjonsformen for din virksomhet.

 • Skriv bedre

  Vi kommuniserer på ulike måter, og ofte gjennom tekst. Da er det ikke uvesentlig hvordan ordene formidles. Vi holder kurs for deg som vil lære å skrive bedre for ulike kanaler og til ulike målgrupper.

 • Omdømmebygging

  Omdømme er et mål på oppfatningen omgivelsene har av en person, virksomhet eller sted. Kommunikasjon er en viktig del av omdømmebyggingen. Vi holder kurs for deg som vil justere avstanden mellom hva dere vil være og hva omgivelsene oppfatter at dere er.

1 Kontakt oss
Hei!

Legg igjen kontaktinfoen din, så kontakter vi deg så snart som mulig.